ŠAVLE - RAPÍR - FLERET

Barrandovská škola šermu

NOVINKY

TRÉNINK

Tréninky probíhají každý čtvrtek od 19 do 21 hodin na adrese
ZŠ Chaplinovo nám. 1, Barrandov

Naše tréninky jsou věnovány trojici zbraní rapír, kordík/fleret a šavle v poměru, který je daný preferencemi účastníků v daném roce. Základní techniky, které jsou zbraním společné, cvičíme kolektivně a následně se dělí šermíři podle preferované zbraně a podle pokročilosti. Kordík a šavle jsou zbraně, které se historicky vyskytovaly v těchže staletích a vytváří si navzájem pěkný doplněk – jedna primárně sečná, druhá bodná, se společným základem v názvosloví poloh a technik. Rapír nám slouží jako exkurs do staršího období a cvičíme ho často s levoruční dýkou, případně pláštěm či provazem.

Pravidelnou a systematickou částí hodin je volný boj, v polovině hodiny je to volný boj v pomalém tempu a bez ochranných pomůcek a na konci hodiny je to volný boj v rychlejším tempu s ochrannými pomůckami. Nepravidelně pak na hodiny zařazujeme zpestření v podobě akrobatických prvků, pádů se zbraní a různých postřehových a přípravných cvičení (např. „zombies“).

Napříč rokem vždy rozvíjíme systematicky látku tak, aby před létem byl uceleně probraný určitý okruh a zájemci o aprobaci pak mohou složit zkoušky. Zájemci jsou vždy vítáni napříč rokem a kdykoliv mohou přijít na ukázkovou hodinu zdarma. Samozřejmě ale nejvhodnější je naskakovat do tréninků po letních prázdninách nebo po Novém roce, kdy většinou zahajujeme nové kapitoly. Na tréninku je místo jak pro úplné začátečníky, tak pro zkušené šermíře.

CO SE U NÁS NAUČÍŠ

ŠAVLE

Historické techniky boje šavlí jsou specialitou našeho tréninku. Cvičíme jak klasickou evropskou šavli (Alfred Hutton, John Waite), tak východoevropské styly boje (vycházíme z mistra Petera Kozy), tak techniky z indického sikhského boje šavlí (na základě tréninků u mistra Manjita Singha z Amritsaru). Šavle je pro nás verzatilní zbraň, která má jak velmi systematický charakter v podobě evropských šavlových technik 19. století, tak množství regionálních technik odpovídajících variantám šavle v oblasti Euroasie – od kozácké šašky, přes turecký kilidž, arabský saif, perský šemšír až po indický tálvár. K šavlovým technikám počítáme i techniky tasení a bojové práce s pochvou a řemením.

RAPÍR

Pokud jde o rapír, tak historickou předlohou nám jsou manuály od Ridolfa Capo Ferra, Francesca Alfieriho a Salvatora Fabrise. Jejich polohy a přístupy se v mnohém liší a tak většinu času sledujeme průsečík těchto autorů, který obohacujeme technikami specifickými pro některého z nich. Pro zpetření zapojujeme techniky boje pláštěm, provazem či dvěma zbraněmi dle Achilla Marozza. Na rozdíl od fleretu a šavle je boj rapírem primárně založený na útocích do tempa soupeře, proto je při nácvicích ve vyšší rychlosti trénujeme s ochrannými pomůckami.

FLERET

Fleret je tréninkovou variantou kordíku, proto o obou zbraních lze v rámci tréninku hovořit záměnně. U fleretu vycházíme nejvíce z přehledné a systematické učebnice Domenica Angela. Výhodou fleretu je jeho minimalismus, takže člověk může pilovat relativně úzkou skupinu technik a soustředit se na kvalitu výkonu, správné tempo a vzdálenost. Fleret je také velmi lehká zbraň, takže je vhodná i pro lidi se křehčí konstitucí a umožňuje si plně užít „geometrii“ šermu.

Mgr. Jan A. Kozák, PhD.

Zakladatel a vedoucí lektor

Jan Kozák prošel výcvikem v boji dlouhým mečem, španělským a italským rapírem, kordíkem a šavlí. Systematický trénink zahájil v roce 2001 dlouhým mečem, nejprve u Mirka Khuna a pak u Borka Belfína, celkem 5 let, v průběhu absolvoval též čtyři týdenní školy dlouhého meče pod vedením mistra Petera Kozy a víkendové školy u Petra Vytopila, Petra Žákovského a dalších.

Jeho zájem se následně obrátil na pozdější zbraně a zvlášť španělský rapír, který absolvoval formou tří týdenních škol u Petra Kozy a samostatného studia, v jehož závěru sepsal skripta španělské školy. Následovaly týdenní školy věnované italské a francouzské škole (základní, pokročilé i velmi pokročilé) a škole šavle. Šavli a fleret následně rozvíjel na trénincích Petra Nůska, nejprve jako žák, pak jako asistent a nakonec jako lektor, dohromady cca 8 let.

V roce 2009 se vydal do Indie, kde se učil od sikhů boj šavlí v tradici jejich bojového umění gatka. V agentuře A.R.G.O. získal zkušenosti scénického šermu, a to jak ve filmu, seriálu, dokumentárním filmu, reklamě, tak i na živé scéně. Několikrát reprezentoval historický šerm na BudoShow v Praze a dalších městech. Účastnil se celé řady mezinárodních šermířských symposií, ať již jako asistent, nebo jako lektor (Verbania v Itálii, Leeds v Anglii, Bremen v Německu a další). 

V roce 2014 založil Barrandovskou školu šermu pod záštitou a s bratrskou podporou Cechu Sv. MichaelaVíce o Janu A. Kozákovi viz jeho osobní stránky.

Mgr. Jan A. Kozák, PhD.

Zakladatel a vedoucí lektor

Jan Kozák prošel výcvikem v boji dlouhým mečem, španělským a italským rapírem, kordíkem a šavlí. Systematický trénink zahájil v roce 2001 dlouhým mečem, nejprve u Mirka Khuna a pak u Borka Belfína, celkem 5 let, v průběhu absolvoval též čtyři týdenní školy dlouhého meče pod vedením mistra Petera Kozy a víkendové školy u Petra Vytopila, Petra Žákovského a dalších.

Jeho zájem se následně obrátil na pozdější zbraně a zvlášť španělský rapír, který absolvoval formou tří týdenních škol u Petra Kozy a samostatného studia, v jehož závěru sepsal skripta španělské školy. Následovaly týdenní školy věnované italské a francouzské škole (základní, pokročilé i velmi pokročilé) a škole šavle. Šavli a fleret následně rozvíjel na trénincích Petra Nůska, nejprve jako žák, pak jako asistent a nakonec jako lektor, dohromady cca 8 let.

V roce 2009 se vydal do Indie, kde se učil od sikhů boj šavlí v tradici jejich bojového umění gatka. V agentuře A.R.G.O. získal zkušenosti scénického šermu, a to jak ve filmu, seriálu, dokumentárním filmu, reklamě, tak i na živé scéně. Několikrát reprezentoval historický šerm na BudoShow v Praze a dalších městech. Účastnil se celé řady mezinárodních šermířských symposií, ať již jako asistent, nebo jako lektor (Verbania v Itálii, Leeds v Anglii, Bremen v Německu a další). 

V roce 2014 založil Barrandovskou školu šermu pod záštitou a s bratrskou podporou Cechu Sv. MichaelaVíce o Janu A. Kozákovi viz jeho osobní stránky.

Pavel Lstiburek

LEKTOR

Pavel Lstiburek začal s šermem v roce 2003 a to šermem jednoručním a jedenapůlručním mečem. Od roku 2005 se účastnil řady LARPů a představení scénického šermu a to se zbraněmi jednoruční meč, obouruční meč, dva meče a meč se štítem. Od roku 2015 studuje historický šerm šavlí, rapírem a fleretem v Barrandovské škole šermu pod vedením Jana Kozáka. Od roku 2018 rozšířil studium o učení Luigi Barbasettiho a to v šermu šavlí, fleretem a kordem v šermířské škole Ars Dimicatoria pod vedením Leonida Křížka, Michaela Kňažka a Michala Šolce.

Pavel Lstiburek

LEKTOR

Pavel Lstiburek začal s šermem v roce 2003 a to šermem jednoručním a jedenapůlručním mečem. Od roku 2005 se účastnil řady LARPů a představení scénického šermu a to se zbraněmi jednoruční meč, obouruční meč, dva meče a meč se štítem. Od roku 2015 studuje historický šerm šavlí, rapírem a fleretem v Barrandovské škole šermu pod vedením Jana Kozáka. Od roku 2018 rozšířil studium o učení Luigi Barbasettiho a to v šermu šavlí, fleretem a kordem v šermířské škole Ars Dimicatoria pod vedením Leonida Křížka, Michaela Kňažka a Michala Šolce.

cech_sv_michaela_erb

Cech Sv. Michaela

Cech je vzácná družina šermířů a zápasníků pod vedením Petra Matouška, která podle skromného názoru lektora Barrandovské školy představuje to nejlepší z oblasti šermu dlouhým mečem, tesákem a dobového zápasu, co dnes v Evropě existuje, hlavně po stránce metody a historické věrnosti. Kořeny Cechu spočívají v drobné revoluci, k níž došlo někdy kolem konce první dekády 21. století, kdy byly naše starší poznatky o tzv. „německé škole“ opraveny pozorným čtením primárních pramenů, hlavně díky práci Petra Matouška v Čechách a Martina Fabiana na Slovensku. Cech byl založen pár let po této revoluci a sdružuje v sobě učitele a žáky, kteří sledují nauku a metody vyvinuté Petrem Matouškem. Barrandovská škola je v tomhle trochu výjimečná, protože její zaměření na mladší školy a jiné zbraně znamená, že nesleduje stejnou metodiku, třebaže se jí v mnoha ohledech postupně inspiruje. Být členem Cechu pro nás znamená, že jsme v úzkém spojení s kvalitně provedeným výzkumem, že se s ostatními učiteli vzájemně navštěvujeme na tréninkách a účastníme společných akcí, a že všichni zájemci z našich řad, kteří touží po zápase a boji dlouhým mečem, jsou v první řadě posíláni za kolegy z Cechu.

Barrandovská škola šermu

ZŠ Chaplinovo nám. 1
Praha 5 – Hlubočepy
152 00